Genot Wonen
Image default
Energie en verwarming

thermostaat programma’s, zuinig bij afwezigheid

Welk thermostaat programma kies je bij afwezigheid?

Als je lange tijd niet in een kamer bent of overdag aan het werk bent, is het verstandig om de thermostaat op de verwarming lager te zetten. U mag de verwarming echter niet helemaal uitschakelen! Als de verwarming dan ‘s avonds hoger wordt gezet, heeft hij veel meer energie nodig om weer warm te worden dan wanneer hij de hele dag op laag niveau zou staan. Het is ideaal om de kamerthermostaat voor de verwarming op stand twee te zetten.

Ook als u voor langere tijd afwezig bent, b.v. B. tijdens een vakantiereis mag de radiator niet worden uitgeschakeld. De instelling Sneeuwvlok beschermt de leidingen tegen bevriezing, maar als de kamertemperatuur te laag is, kan er schimmel ontstaan, afhankelijk van de buitenomstandigheden.

 

Thermostaten met raamcontact

Moderne huizen hebben een zeer goede isolatie en de ramen laten maar weinig energie ontsnappen. Dit is een groot voordeel voor warmteopslag. Om schimmelvorming te voorkomen en zuurstof in de lucht te brengen, is ventilatie echter niet te vermijden, zelfs niet bij lage temperaturen. Als je blijft verwarmen met het raam open en dicht, gaat er veel energie verloren en moet je meer betalen.

Bij het ventileren dient de verwarming lager gezet te worden. Bij sommige programmeerbare of voorinstelbare thermostaatkranen kun je instellen dat de radiator zichzelf naar beneden regelt bij een snelle temperatuurdaling. Dit kan er echter toe leiden dat de radiator niet meer te lang opwarmt of weer opwarmt terwijl het raam nog openstaat.

Meer geschikt zijn heaters met thermostaten waarmee een apart raamcontact kan worden ingesteld. Via het raamcontact wordt de slimme thermostaat van www.thermostaat.net op een energiebesparende manier geregeld. Oplossingen zoals warmteterugwinning kunnen nog meer energie besparen.

 

Defect aan de verwarmingsthermostaat

Merk op dat de verwarmingsklep niet meer correct kan worden afgesteld, b.v. B. permanent warm blijft of helemaal niet meer verwarmt, kan het zijn dat de thermostaat of de klep defect is. Verwarmingsthermostaten en -afsluiters zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, ze gaan vaak gedurende het jaar aan en uit en worden daarom intensief gebruikt. Als de thermostaat defect is, werkt de temperatuursensor vaak niet meer goed, wat kan leiden tot hoge stookkosten. Om dit te voorkomen, moeten thermostatische kranen elke 15 jaar worden gecontroleerd en vervangen.